logo cungdoctruyen.com

Về Thông Tin Bản Quyền

CungDocTruyen.Com và các trang web liên kết trong mạng lưới của mình luôn nhận thức sâu sắc về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả và các sản phẩm sáng tạo.

Là một nền tảng cộng đồng mở, chúng tôi cho phép mọi thành viên tự do đăng tải tác phẩm do chính họ sáng tạo hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác.

Mặc dù CungDocTruyen.Com nỗ lực hết sức để đảm bảo mọi nội dung trên hệ thống đều tuân thủ pháp luật, chúng tôi không thể hoàn toàn bảo đảm khả năng kiểm soát toàn bộ thông tin đăng tải.

Chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp công nghệ, bao gồm việc gỡ bỏ nội dung hoặc cấm IP, để xử lý các trường hợp vi phạm bản quyền hoặc theo yêu cầu của tác giả gốc. CungDocTruyen.Com không đại diện cho các nhóm dịch hoặc cá nhân dịch thuộc hệ thống của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các tác phẩm không thuộc quyền sở hữu củaCungDocTruyen.Com.

Mọi vấn đề cần hỗ trợ, vui lòng gửi mail tới địa chỉ [email protected] để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.