MENU

HOT NHẤT THÁNG

Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

Chapter 131 Chapter 130 Cập nhật : 29 / 01 / 2020 - 14:35 Lượt xem : 2741
Võ Nghịch Cửu Thiên

Võ Nghịch Cửu Thiên

Chapter 101 Chapter 100 Cập nhật : 29 / 01 / 2020 - 14:35 Lượt xem : 1570
Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Chapter 258 Chapter 257 Cập nhật : 29 / 01 / 2020 - 10:34 Lượt xem : 9501
Chí Tôn Võ Đế

Chí Tôn Võ Đế

Chapter 115 Chapter 114 Cập nhật : 29 / 01 / 2020 - 10:34 Lượt xem : 1037
Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Chapter 450 Chapter 449 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 23:34 Lượt xem : 23718
Nghịch Thiên Kiếm Thần

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Chapter 110 Chapter 109 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 22:34 Lượt xem : 2542
Đô Thị Chí Tôn

Đô Thị Chí Tôn

Chapter 48 Chapter 47 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 19:04 Lượt xem : 702
Kiếm Thần Tuyệt Thế

Kiếm Thần Tuyệt Thế

Chapter 92 Chapter 91 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 18:34 Lượt xem : 248
Yêu Đạo Chí Tôn

Yêu Đạo Chí Tôn

Chapter 70 Chapter 69 Tác giả : ngã bản thuần khiết Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 15:04 Lượt xem : 911
Hỗn Độn Kiếm Thần

Hỗn Độn Kiếm Thần

Chapter 136 Chapter 135 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 13:34 Lượt xem : 262
Trâm Trung Lục

Trâm Trung Lục

Chapter 133 Chapter 132 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 13:04 Lượt xem : 1727
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Chapter 42 Chapter 41 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 12:34 Lượt xem : 1019
Ngưu Thư Cung Ứng Thương

Ngưu Thư Cung Ứng Thương

Chapter 130 Chapter 129 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 12:04 Lượt xem : 1929
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Chapter 120 Chapter 119 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 11:34 Lượt xem : 2126
Thần Võ Thiên Tôn

Thần Võ Thiên Tôn

Chapter 29 Chapter 28 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 11:04 Lượt xem : 499
Đại Dịch Tận Thế

Đại Dịch Tận Thế

Chapter 3 Chapter 2 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 10:34 Lượt xem : 23
Võ Thần Chúa Tể

Võ Thần Chúa Tể

Chapter 338 Chapter 337 Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 22:34 Lượt xem : 4554
Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Chapter 34 Chapter 33 Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 21:04 Lượt xem : 428
Vạn Giới Tiên Tung

Vạn Giới Tiên Tung

Chapter 231 Chapter 230 Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 20:04 Lượt xem : 3621
Duy Ngã Độc Tiên

Duy Ngã Độc Tiên

Chapter 19 Chapter 18 Tác giả : đương gia tam thiếu Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 20:04 Lượt xem : 314
Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Rich Player - Người Chơi Khắc Kim

Chapter 90 Chapter 89 Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 20:04 Lượt xem : 1998
Tam Quốc Chí Dị

Tam Quốc Chí Dị

Chapter 51.2: Đệ Nhất Nhân Chapter 51.1: Đệ Nhất Nhân Tác giả : trịnh kiện hòa Cập nhật : 26 / 01 / 2020 - 23:34 Lượt xem : 1588
Ngạo Thị Thiên Địa

Ngạo Thị Thiên Địa

Chapter 60 Chapter 59 Cập nhật : 26 / 01 / 2020 - 22:34 Lượt xem : 869
Toàn Cơ Từ

Toàn Cơ Từ

Chapter 47.1 Chapter 46.2 Cập nhật : 26 / 01 / 2020 - 22:34 Lượt xem : 2922