MENU

HOT NHẤT THÁNG

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Chapter 16: Mắc Cỡ Còn Không Thừa Nhận~ Chapter 15: Kiếp Nạn Của Bất Khuyết Tác giả : trí âm mạn khách, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 219
Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu Ác Thiếu

Chapter 214 Chapter 213 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 4184
Nghịch Lai Thuận Thú

Nghịch Lai Thuận Thú

Chapter 4: Kết Khế - Sủng Vật Chapter 3: Loài Người Thấp Hèn Tác giả : trí âm mạn khách, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 30
Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Chapter 34 Chapter 33 Tác giả : iciyuan & doro, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 557
Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Bảo Vệ Siêu Sao Của Tôi

Chapter 14 Chapter 13: Ngày Mưa Năm Đó - Là Ai Đang Hát? Tác giả : tam lục tương, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 201
Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Trùng Sinh Không Gian: Cô Vợ Hào Môn Nóng Bỏng Không Dễ Chọc

Chapter 11: Khâm Thử - Tra Nam - Tiện Nữ Chapter 10: Diễn Trò Trước Mặt Ta? Tác giả : iciyuan & doro, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 125
Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ nhỏ Đáng yêu của Dịch Thiếu

Thịnh Thế Điềm Sủng: Cô Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Dịch Thiếu

Chapter 71 Chapter 70 Tác giả : hữu lộc văn hóa, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 1949
Lang Quân, Xin Đừng...!

Lang Quân, Xin Đừng...!

Chapter 37 Chapter 36 Tác giả : trí âm mạn khách, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 695
Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Chapter 446 Chapter 445 Tác giả : khưu thụy tân Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 01:34 Lượt xem : 11751
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Chapter 237 Chapter 236 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 01:04 Lượt xem : 4282
Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chapter 11 Chapter 10 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 00:34 Lượt xem : 153
Thông Linh Phi

Thông Linh Phi

Chapter 446 Chapter 445 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 23:34 Lượt xem : 22711
Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Cô Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng Đâu

Chapter 3 Chapter 2 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 23:34 Lượt xem : 43
Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế

Chapter 41 Chapter 40 Tác giả : duyên mạn động mạn Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 23:04 Lượt xem : 663
Quang Chi Tử

Quang Chi Tử

Chapter 19 Chapter 18 Tác giả : đương gia tam thiếu Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 23:04 Lượt xem : 349
Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chapter 16 Chapter 15 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 23:04 Lượt xem : 437
Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Chapter 271 Chapter 270 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 23:04 Lượt xem : 3790
Vợ tôi là quỷ vương

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Chapter 148 Chapter 147 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 22:34 Lượt xem : 1533
Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Thiếu Soái, Vợ Anh Muốn Lật Trời!

Chapter 5 Chapter 4 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 22:34 Lượt xem : 63
Yêu Nhan Lệnh

Yêu Nhan Lệnh

Chapter 87 Chapter 86 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 2488
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống

Baba Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống

Chapter 10 Chapter 9 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 44
Kiêu Sủng Y Phi

Kiêu Sủng Y Phi

Chapter 120 Chapter 119 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 3044
Khuôn Mặt Của Cô, Giờ Đã Là Của Tôi!

Khuôn Mặt Của Cô, Giờ Đã Là Của Tôi!

Chapter 5 Chapter 4 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 21:34 Lượt xem : 97
Hiệp Sĩ Giấy A

Hiệp Sĩ Giấy A

Chapter 13.2: Biệt Đội Nam Thiên Sứ Tới Rồi? Chapter 13.1: Biệt Đội Nam Thiên Sứ Tới Rồi? Tác giả : châu hiển tông Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 21:34 Lượt xem : 283