MENU

HOT NHẤT THÁNG

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Chapter 4 Chapter 3 Tác giả : siêu man tế khẩn, melody happy group Cập nhật : 22 / 11 / 2019 - 12:03 Lượt xem : 3
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Chapter 38 Chapter 37 Cập nhật : 22 / 11 / 2019 - 11:03 Lượt xem : 683
Yêu Nhan Lệnh

Yêu Nhan Lệnh

Chapter 77 Chapter 76 Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 22:03 Lượt xem : 1865
Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo

Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con Mèo

Chapter 8 Chapter 7 Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 19:33 Lượt xem : 186
Nhất Đại Linh Hậu

Nhất Đại Linh Hậu

Chapter 81 Chapter 80 Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 19:33 Lượt xem : 1629
Điệp Ảnh Trùng Trùng

Điệp Ảnh Trùng Trùng

Chapter 5 Chapter 4 Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 17:03 Lượt xem : 50
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chapter 9 Chapter 8 Tác giả : kỳ miêu ốc mạn họa công tá thất, melody happy group Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 15:03 Lượt xem : 23
Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Chapter 36 Chapter 35 Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 14:33 Lượt xem : 289
Khuynh thế đế vương cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Chapter 8.1 Chapter 7.5 Tác giả : ntruyen.info Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 13:03 Lượt xem : 42
Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Chapter 22 Chapter 21 Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 11:33 Lượt xem : 219
Ta Là Bá Vương

Ta Là Bá Vương

Chapter 56 Chapter 55 Cập nhật : 21 / 11 / 2019 - 10:03 Lượt xem : 681
Hoa Nhan Sách 2

Hoa Nhan Sách 2

Chapter 75 Chapter 74 Tác giả : tây tử tình, melody happy group Cập nhật : 20 / 11 / 2019 - 22:33 Lượt xem : 668
Ngự Thú Linh Phi

Ngự Thú Linh Phi

Chapter 0 Cập nhật : 20 / 11 / 2019 - 20:33 Lượt xem : 0
Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Là Đại Thần Tiên

Chapter 229 Chapter 228 Cập nhật : 20 / 11 / 2019 - 19:03 Lượt xem : 4973
Dục Hỏa Độc Nữ

Dục Hỏa Độc Nữ

Chapter 55: Phiên Ngoại Chapter 54 Tác giả : hữu lộc văn hóa, melody happy group Cập nhật : 20 / 11 / 2019 - 01:33 Lượt xem : 835
Kiêu Sủng Y Phi

Kiêu Sủng Y Phi

Chapter 101 Chapter 100 Cập nhật : 19 / 11 / 2019 - 14:03 Lượt xem : 2112
Hoàng phi 9000 tuổi

Hoàng Phi 9000 Tuổi

Chapter 42 Chapter 41 Cập nhật : 19 / 11 / 2019 - 13:33 Lượt xem : 1139
Solo Đi Vương Gia

Solo Đi Vương Gia

Chapter 72 Chapter 71 Cập nhật : 19 / 11 / 2019 - 12:03 Lượt xem : 411
Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Chapter 12 Chapter 11: Video Tác giả : iciyuan & doro, melody happy group Cập nhật : 18 / 11 / 2019 - 23:33 Lượt xem : 104
Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi

Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi

Chapter 15 Chapter 14 Tác giả : văn hóa youlu Cập nhật : 18 / 11 / 2019 - 23:03 Lượt xem : 77
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Chapter 4 Chapter 3 Cập nhật : 18 / 11 / 2019 - 19:33 Lượt xem : 29
Ẩn Thế Hoa Tộc

Ẩn Thế Hoa Tộc

Chapter 33 Chapter 32 Cập nhật : 18 / 11 / 2019 - 01:03 Lượt xem : 815
Dục huyết Thương hậu

Dục Huyết Thương Hậu

Chapter 91 Chapter 90 Cập nhật : 17 / 11 / 2019 - 20:33 Lượt xem : 1673
Đế Sư Tại Thượng

Đế Sư Tại Thượng

Chapter 47 Chapter 46 Cập nhật : 17 / 11 / 2019 - 14:33 Lượt xem : 758