MENU

HOT NHẤT THÁNG

Đích Nữ Hữu Độc

Đích Nữ Hữu Độc

Chapter 9 Chapter 8 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 85
Dục Hỏa Độc Nữ

Dục Hỏa Độc Nữ

Chapter 86 Chapter 85 Tác giả : hữu lộc văn hóa, melody happy group Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 21:04 Lượt xem : 1751
Mối tình lệch tuổi của chàng kị sĩ và nàng tiểu thư quý tộc

Mối Tình Lệch Tuổi Của Chàng Kị Sĩ Và Nàng Tiểu Thư Quý Tộc

Chapter 4 Chapter 3 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 20:34 Lượt xem : 89
Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Kiêu Ngạo Vương Gia Chủng Điền Phi

Chapter 147 Chapter 146 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 12:34 Lượt xem : 4047
Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Chapter 42 Chapter 41 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 12:34 Lượt xem : 1017
Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Xuyên Việt Vương Phi Yếu Thăng Cấp

Chapter 78 Chapter 77 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 11:04 Lượt xem : 1034
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc

Chapter 51 Chapter 50 Tác giả : siêu man tế khẩn, melody happy group Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 04:04 Lượt xem : 990
Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chapter 47.5 Chapter 47 Tác giả : kỳ miêu ốc mạn họa công tá thất, melody happy group Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 03:34 Lượt xem : 644
Yêu Nam Quyển Dưỡng Công Chúa

Yêu Nam Quyển Dưỡng Công Chúa

Chapter 3 Chapter 2 Cập nhật : 26 / 01 / 2020 - 20:04 Lượt xem : 15
Nghịch Lai Thuận Thú

Nghịch Lai Thuận Thú

Chapter 5: Chẳng Ai Để Ý Đến Ta... Chapter 4: Kết Khế - Sủng Vật Tác giả : trí âm mạn khách, melody happy group Cập nhật : 26 / 01 / 2020 - 06:04 Lượt xem : 52
Dĩ Hạ Phạm Thượng

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Chapter 17 Chapter 16: Mắc Cỡ Còn Không Thừa Nhận~ Tác giả : trí âm mạn khách, melody happy group Cập nhật : 26 / 01 / 2020 - 06:04 Lượt xem : 252
Tướng quân xin xuất chinh

Tướng Quân Xin Xuất Chinh

Chapter 114 Chapter 113 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 23:04 Lượt xem : 5978
Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

Hành Trình Thịnh Sủng Chi Cẩm Tú

Chapter 28.5 Chapter 28 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 415
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Chapter 8 Chapter 7 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 21:04 Lượt xem : 89
Ẩn Thế Hoa Tộc

Ẩn Thế Hoa Tộc

Chapter 43 Chapter 42 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 13:34 Lượt xem : 1300
Khuynh thế đế vương cơ

Khuynh Thế Đế Vương Cơ

Chapter 22.1 Chapter 21.2 Tác giả : ntruyen.info Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 13:04 Lượt xem : 569
Kiều Nhi Không Nghe Lời

Kiều Nhi Không Nghe Lời

Chapter 1 Chapter 0 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 12:04 Lượt xem : 30
Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Thiên Thần Gấu Trúc Muốn Được Ôm

Chapter 34 Chapter 33 Tác giả : iciyuan & doro, melody happy group Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 03:04 Lượt xem : 578
Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Chapter 11 Chapter 10 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 00:34 Lượt xem : 161
Yêu Nhan Lệnh

Yêu Nhan Lệnh

Chapter 87 Chapter 86 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 2506
Kiêu Sủng Y Phi

Kiêu Sủng Y Phi

Chapter 120 Chapter 119 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 3087
Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi

Tay Phải Của Bản Tọa Thành Tinh Rồi

Chapter 39 Chapter 38 Tác giả : văn hóa youlu Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 12:34 Lượt xem : 508
Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Chapter 37 Chapter 36 Cập nhật : 23 / 01 / 2020 - 21:04 Lượt xem : 635
Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Nữ Phù Thủy Muốn Sống Nổi Loạn

Chapter 16 Chapter 15 Cập nhật : 23 / 01 / 2020 - 16:04 Lượt xem : 227