MENU

HOT NHẤT THÁNG

Release That Witch

Release That Witch

Chapter 14 Chapter 13 Cập nhật : 12 / 11 / 2019 - 01:03 Lượt xem : 116
Tonari no kinniku joshi

Tonari No Kinniku Joshi

Chapter 4: - Bữa Tối Tình Yêu Chapter 3: - Bento Được Làm Bằng Tình Yêu Tác giả : ano amesuke Cập nhật : 11 / 11 / 2019 - 23:04 Lượt xem : 14
PUBG MeenBaekdoo

Pubg Meenbaekdoo

Chapter 5 Chapter 4 Tác giả : meen Cập nhật : 11 / 11 / 2019 - 18:03 Lượt xem : 0
Bản di chúc

Bản Di Chúc

Chapter 2 Chapter 1 Cập nhật : 11 / 11 / 2019 - 17:33 Lượt xem : 4
Truyền Võ

Truyền Võ

Chapter 102 Chapter 101 Cập nhật : 11 / 11 / 2019 - 13:03 Lượt xem : 1418
Twin Slave - nô lệ

Twin Slave - Nô Lệ

Chapter 117 Chapter 116 Cập nhật : 11 / 11 / 2019 - 01:03 Lượt xem : 3897
Vợ tôi là quỷ vương

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Chapter 40 Chapter 39 Cập nhật : 11 / 11 / 2019 - 00:33 Lượt xem : 362
Hard Core Leveling Warrior ss2

Hard Core Leveling Warrior Ss2

Chapter 15 Chapter 14 Cập nhật : 10 / 11 / 2019 - 23:34 Lượt xem : 202
Undying Happiness - Ngất Ngây Bất Tận

Undying Happiness - Ngất Ngây Bất Tận

Chapter 2 Chapter 1: - Năm Ấy Tác giả : zelkats Cập nhật : 10 / 11 / 2019 - 16:03 Lượt xem : 43
Đại Tượng Vô Hình

Đại Tượng Vô Hình

Chapter 9 Chapter 8 Tác giả : phan kỳ động mạn Cập nhật : 10 / 11 / 2019 - 14:03 Lượt xem : 54
No Scope

No Scope

Chapter 1.2 Chapter 1.1 Cập nhật : 10 / 11 / 2019 - 10:03 Lượt xem : 19
My Dear Cold Blooded King

My Dear Cold Blooded King

Chapter 23 Chapter 22 Cập nhật : 10 / 11 / 2019 - 09:33 Lượt xem : 102
Thần Giới Online

Thần Giới Online

Chapter 8: - Ji Su Chapter 7: - Trận Đấu Bắt Đầu Cập nhật : 09 / 11 / 2019 - 19:33 Lượt xem : 38
Ảo Mộng Vương

Ảo Mộng Vương

Chapter 38 Chapter 37 Cập nhật : 09 / 11 / 2019 - 00:03 Lượt xem : 397
Tam Tuyệt Tại Dị Giới

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

Chapter 89 Chapter 88 Tác giả : jeon geuk jin, park jin hwan Cập nhật : 08 / 11 / 2019 - 18:33 Lượt xem : 749
Sweet Home

Sweet Home

Chapter 91 Chapter 90 Cập nhật : 07 / 11 / 2019 - 22:33 Lượt xem : 1497
Nữ Thần Giáng Thế

Nữ Thần Giáng Thế

Chapter 78 Chapter 77 Cập nhật : 07 / 11 / 2019 - 17:33 Lượt xem : 1545
Tôi thăng cấp một mình

Tôi Thăng Cấp Một Mình

Chapter 92: 4 Đấu 4 Chapter 91 Tác giả : jang sung lak Cập nhật : 07 / 11 / 2019 - 11:33 Lượt xem : 1643
Chạy Trốn

Chạy Trốn

Chapter 8 Chapter 7 Cập nhật : 06 / 11 / 2019 - 18:03 Lượt xem : 106
Loser

Loser

Chapter 48 Chapter 47 Cập nhật : 06 / 11 / 2019 - 18:03 Lượt xem : 8
Bất Bại Chân Ma

Bất Bại Chân Ma

Chapter 10 Chapter 9 Cập nhật : 04 / 11 / 2019 - 23:03 Lượt xem : 120
Ajeossi

Ajeossi

Chapter 61 Chapter 60 Cập nhật : 04 / 11 / 2019 - 13:36 Lượt xem : 8
Ánh Sáng Cuối Con Đường

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Chapter 39 Chapter 38.5 Tác giả : turtleme, fuzuki23 Cập nhật : 04 / 11 / 2019 - 12:05 Lượt xem : 322
Romantic Marbling

Romantic Marbling

Chapter 14 Chapter 13 Cập nhật : 02 / 11 / 2019 - 21:03 Lượt xem : 237