MENU

HOT NHẤT THÁNG

Nữ Thần Giáng Thế

Nữ Thần Giáng Thế

Chapter 90 Chapter 89 Cập nhật : 29 / 01 / 2020 - 16:04 Lượt xem : 2160
Devil sword king

Devil Sword King

Chapter 19 Chapter 18 Cập nhật : 29 / 01 / 2020 - 11:34 Lượt xem : 109
Vợ tôi là quỷ vương

Vợ Tôi Là Quỷ Vương

Chapter 152 Chapter 151 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 22:34 Lượt xem : 1578
Twin Slave - nô lệ

Twin Slave - Nô Lệ

Chapter 122 Chapter 121 Cập nhật : 28 / 01 / 2020 - 18:34 Lượt xem : 647
Change (JinYuan)

Change (Jinyuan)

Chapter 28 Chapter 27 Tác giả : deutschland Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 19:04 Lượt xem : 649
Ánh Sáng Cuối Con Đường

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Chapter 49 Chapter 48 Tác giả : turtleme, fuzuki23 Cập nhật : 27 / 01 / 2020 - 01:34 Lượt xem : 723
Sống Sót

Sống Sót

Chapter 11 Chapter 10 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 21:04 Lượt xem : 315
Ký Sinh Thú Webtoon

Ký Sinh Thú Webtoon

Chapter 10 Chapter 9 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 21:04 Lượt xem : 164
Thần Giới Online

Thần Giới Online

Chapter 15: - Khám Phá Chapter 14: - Mảnh Ghép Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 13:04 Lượt xem : 260
My Dear Cold Blooded King

My Dear Cold Blooded King

Chapter 43 Chapter 42 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 10:04 Lượt xem : 567
Trốn Chạy

Trốn Chạy

Chapter 4 Chapter 3 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 09:04 Lượt xem : 29
Sweet X Trouble

Sweet X Trouble

Chapter 23: Chúc Mừng Năm Mới Chapter 22: Con Tin ?! (2) Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 01:34 Lượt xem : 294
Deor!

Deor!

Chapter 7 Chapter 6 Cập nhật : 25 / 01 / 2020 - 01:04 Lượt xem : 87
Tiên Đế Qui Lai

Tiên Đế Qui Lai

Chapter 32 Chapter 31 Tác giả : chưởng duyệt Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 11:34 Lượt xem : 643
Chủ tịch và Nữ Sát thủ

Chủ Tịch Và Nữ Sát Thủ

Chapter 69 Chapter 68 Cập nhật : 24 / 01 / 2020 - 10:34 Lượt xem : 1599
Sự Trở Lại Của Vị Thần Sức Mạnh

Sự Trở Lại Của Vị Thần Sức Mạnh

Chapter 13 Chapter 12 Cập nhật : 23 / 01 / 2020 - 21:34 Lượt xem : 240
Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Chiến Binh Từ Thế Giới Khác

Chapter 37 Chapter 36 Cập nhật : 23 / 01 / 2020 - 15:34 Lượt xem : 634
Hiệu Điện Hãi Hùng

Hiệu Điện Hãi Hùng

Chapter 3 Chapter 2 Tác giả : bom so hee Cập nhật : 22 / 01 / 2020 - 22:04 Lượt xem : 28
Ảo Mộng Vương

Ảo Mộng Vương

Chapter 39 Chapter 38 Cập nhật : 22 / 01 / 2020 - 00:04 Lượt xem : 588
Quái vật ký sinh

Quái Vật Ký Sinh

Chapter 8 Chapter 7 Tác giả : seo woo seok Cập nhật : 21 / 01 / 2020 - 17:34 Lượt xem : 187
Hard Core Leveling Warrior ss2

Hard Core Leveling Warrior Ss2

Chapter 18 Chapter 17 Cập nhật : 20 / 01 / 2020 - 21:34 Lượt xem : 433
Solo Auto-Hunting

Solo Auto-Hunting

Chapter 0: Khởi Đầu Cập nhật : 20 / 01 / 2020 - 19:04 Lượt xem : 21
Kiểm Tra Sức Mạnh Vô Hạn

Kiểm Tra Sức Mạnh Vô Hạn

Chapter 12 Chapter 11 Cập nhật : 19 / 01 / 2020 - 23:04 Lượt xem : 242
Khát Vọng Trỗi Dậy

Khát Vọng Trỗi Dậy

Chapter 12 Chapter 11 Cập nhật : 19 / 01 / 2020 - 18:04 Lượt xem : 112